Aandacht voor gezondheid

Retourinformatie

Indien er sprake is van een consumentenkoop, heeft u het recht de geleverde goederen ONGEOPEND binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat uw bestelling is afgeleverd. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.

Retouradres

MISI / SYNOFIT
Spectrumlaan 31
2665 NM Bleiswijk
Nederland

Indien u na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Synofit Europe B.V. heeft teruggezonden, is de koop een feit. Wij verzoeken u, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij Synofit Europe B.V.

Terugzending van uw bestelling dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend. Indien de producten zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding.

Synofit Europe B.V. zorgt er voor dat, binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de eventuele verzendkosten aan u wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument. Wanneer u uw pakketje verstuurt via PostNL kost dit ongeveer 6,50 euro. Bekijk de tarieven bij PostNL.

Om uw retourzending correct te kunnen verwerken verzoeken wij u om het retourformulier in te vullen.